Với hệ thống kho bãi ở gần các cảng hàng không cảng biển chính và gần các khu ông nghiệp, Safway có khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng về dịch vụ cho thuê kho bãi.

Dịch vụ cho thuê kho bãi của Safway bao gồm:

  • Phân loại hàng hóa
  • Đóng gói và dán nhãn mác
  • Xếp dỡ hàng hóa bằng xe nâng, xe cẩu
  • Vận chuyển trọn gói

FORWARD IN THE RIGHT WAY!

0901232568