Trong những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp thường gặp khó khăn khi bị Kiểm Tra Sau Thông Quan. Đây thực sự là mối quan tâm đặc biệt của nhiều doanh nghiệp. Safway sẽ giúp khách hàng giải quyết những khó khăn trên.

Dịch vụ đối soát dữ liệu Hải quan của Safway bao gồm:

  • Kiểm tra, rà soát cơ sở dữ liệu trên phần mềm Hải Quan
  • Kiểm tra hợp đồng gia công và các hồ sơ thanh khoản
  • Kiểm tra và rà soát Báo Cáo Quyết Toán
  • Tính tồn NPL, thành phẩm trên phần mềm HQ
  • Tính thuế ấn định và truy thu của cơ quan Hải Quan
  • Tư vấn phương án khắc phục sai lệch số liệu
  • Khắc phục dữ liệu sai lệch
  • Đại diện doanh nghiệp làm việc, thương lượng với Cơ quan Hải Quan

FORWARD IN THE RIGHT WAY!

0901232568