Safway là một trong số không nhiều công ty giao nhận cung ứng dịch vụ vận chuyển đồ dùng, hành lý cá nhân cho các đại sứ quán, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Dịch vụ vận chuyển đồ dùng, hành lý cá nhân của Safway:

  • Khảo sát
  • Đóng gói và lưu kho hàng hóa
  • Dịch vụ giao nhận trọn gói

FORWARD IN THE RIGHT WAY!

0901232568