Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu phải nộp thuế, phí, lệ phí qua ngân hàng từ ngày 01/4/2019

 08/04/2019  Đăng bởi: Admin

Thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội được Thủ tưởng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018, ngày 28/12/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số  136/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15/2/2017 quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước. Thông tư ngày có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2019.

Theo đó, kể từ ngày 01/4/2019, các đơn vị, tổ chức kinh tế có tài khoản tại ngân hàng thương mại thực hiện nộp ngân sách nhà nước (NSNN) bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt hoặc nộp bằng tiền mặt tại ngân hàng thương mại để chuyển nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước (KBNN).

Ngày 01/3/2019, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1209/TCHQ-TXNK chỉ đạo các Cục Hải quan địa phương niêm yết công khai Thông tư số 136/2018/TT-BTC tại trụ sở cơ quan hải quan và các địa điểm làm thủ tục hải quan, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các Chi nhánh ngân hàng phối hợp thu và Kho bạc Nhà nước trên địa bàn thông báo rộng rãi để cộng đồng doanh nghiệp nắm bắt thông tin về chính sách mới và chủ động trong việc nộp thuế, phí, lệ phí hải quan. Như vậy, kể từ ngày 01/4/2019, để đảm bảo việc minh bạch hóa trong quá trình thu nộp thuế, phí, lệ phí hải quan, cơ quan hải quan không được thu tiền mặt tại cơ quan hải quan đối với các đơn vị, tổ chức kinh tế có tài khoản ngân hàng thương mại.

Viết bình luận của bạn:
0901232568