Sự khác nhau giữa nhà giao nhận hàng hóa quốc tế ( International Freight Forwarder) và nhà cung cấp dịch vụ logistics (Logistics Services Provider)

  08/04/2019 |   Đăng bởi: Admin

“Nhà giao nhận hàng hoá quốc tế” và “Nhà cung cấp dịch vụ logistics” là hai thuật ngữ quen thuộc trong lĩnh vực giao nhận vận tải...

Một số văn bản quan trọng về thủ tục hải quan được ban hành và có hiệu lực trong năm 2018

  08/04/2019 |   Đăng bởi: Admin

Năm 2018 là một năm rất quan trọng...

Xác định thu nhập chịu thuế đối với chênh lệch tỷ giá của các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ

  08/04/2019 |   Đăng bởi: Admin

Cho đến nay, vấn đề xác định thu nhập...

Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu phải nộp thuế, phí, lệ phí qua ngân hàng từ ngày 01/4/2019

  08/04/2019 |   Đăng bởi: Admin

Thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán qua...

0901232568